Banner quảng cáo

Chính sách cookie của chúng tôi

16:25 | 20/04/2020

1. CHÍNH SÁCH COOKIES

1.1. Trang này cho bạn biết về việc sử dụng Cookie và các công nghệ của website Tygiado.com. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại.

1.2 Chúng tôi sử dụng các công nghệ để quản lý trang web, phân tích xu hướng, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và để phục vụ các quảng cáo được nhắm mục tiêu.

1.3 Khi bạn truy cập trang web lần đầu, bạn có thể nhận được thông báo cho biết rằng cookie và các công nghệ tương tự đang được sử dụng. Bằng cách nhấp vào “chấp nhận”, đóng cửa sổ hoặc tiếp tục duyệt qua các trang web là bạn đã hiểu và đồng ý với việc sử dụng các công nghệ của chúng tôi, như được mô tả trong chính sách Cookie.

2. COOKIE LÀ GÌ?

2.1. Cookie là các tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự mà chúng tôi lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Khi bạn truy cập lại các trang web, cookie cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn.

2.2. Cookie do chủ sở hữu trang web đặt được gọi là “cookie của bên thứ nhất”. Cookie do các bên không phải là chủ sở hữu trang web thiết lập được gọi là “cookie của bên thứ ba”. Cookie của bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba được cung cấp trên hoặc thông qua trang web (tức là quảng cáo, chức năng truyền thông xã hội và phân tích). Các bên thứ ba đặt cookie trên trang web kiểm soát dữ liệu cá nhân mà họ thu thập về bạn và có khả năng được coi là “người kiểm soát dữ liệu” theo luật pháp. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của họ để hiểu các hoạt động, chính sách và thủ tục xử lý dữ liệu của họ.

3. CÁC LOẠI COOKIE CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

3.1.Chúng tôi sử dụng cookie vì nhiều lý do. Cookie giúp bạn đăng nhập và sử dụng Trang web dễ dàng hơn khi truy cập. Thông tin tổng hợp được thu thập cho phép chúng tôi phân tích các mẫu lưu lượng truy cập và nhắm mục tiêu đến lợi ích của người dùng. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn bằng cách cải thiện nội dung và làm cho Trang web của chúng tôi dễ sử dụng hơn.

3.2 Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

3.2.1 Cookie cần thiết: đây là những cookie được yêu cầu cho hoạt động của Trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

3.2.2 Cookie hiệu suất và chức năng: chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn và ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

3.2.3 Cookie phân tích hoặc tùy chỉnh: các cookie này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập và di chuyển qua trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này dưới dạng tổng hợp để giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của trang web hoặc để cá nhân hóa trang web Tygiado.com của chúng tôi theo sở thích của bạn.

3.2.4 Cookie quảng cáo: những cookie này được sử dụng để làm cho quảng cáo hiển thị trên trang web phù hợp hơn với bạn. Những cookie này ngăn quảng cáo xuất hiện lại và đảm bảo rằng quảng cáo được hiển thị đúng cách. Một số cookie của bên thứ ba có thể theo dõi người dùng qua các trang web khác nhau sẽ cung cấp các quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn.

3.2.5 Cookie truyền thông xã hội: những cookie này cho phép chúng tôi tích hợp các chức năng truyền thông xã hội vào trang web của chúng tôi và cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

3.2.6 Cookie chuyển đổi tiền tệ: các cookie này cho phép các bên thứ ba xử lý địa chỉ IP của bạn, để xác định vị trí của bạn cho mục đích chuyển đổi tiền tệ. Bạn cũng đồng ý để đơn vị tiền tệ đó được lưu trữ trong cookie phiên trong trình duyệt của bạn (cookie tạm thời sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình) để đơn vị tiền tệ đã chọn vẫn được chọn và nhất quán khi duyệt các trang web và giá có thể chuyển đổi sang địa phương của bạn tiền tệ.

4. CÁCH KIỂM SOÁT COOKIE

4.1 Khi bạn truy cập Trang web lần đầu tiên, bạn có thể nhận được thông báo cho biết rằng cookie và các công nghệ tương tự đang được sử dụng. Bằng cách nhấp vào “chấp nhận”, đóng hoặc tiếp tục duyệt qua các Trang web, bạn thể hiện rằng bạn hiểu và đồng ý với việc sử dụng các công nghệ này, như được mô tả trong Chính sách Cookie này.

4.2 Bạn không phải chấp nhận cookie và sự đồng ý. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie.

4.3 Vui lòng theo các liên kết bên dưới để biết thông tin hữu ích cho các trình duyệt phổ biến nhất:

4.3.1 Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

4.3.2 Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi

4.3.3 Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

6. QUẢNG CÁO NHẮM MỤC TIÊU

6.1 Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ: mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) sử dụng cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie nhắm mục tiêu. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về lượt truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp các quảng cáo có liên quan về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo.

6.2 Dưới đây là các liên kết đến các chính sách bảo mật của các đối tác bên thứ ba chính của chúng tôi và các liên kết đến các lựa chọn không tham gia quảng cáo để giúp bạn quản lý thêm quyền riêng tư trực tuyến của mình.

6.2.1 Công nghệ DoubleClick và Ad Exchange của Google hỗ trợ việc phân phát quảng cáo trên website. Để biết thêm thông tin về Google và chính sách bảo mật của DoubleClick, hãy truy cập vào http://www.google.com/policies/technologies/ads.

7. THÔNG TIN CHUNG

7.1 Thông tin thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn có sẵn trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi: https://tygiado.com/privacy-policy/

7.2 Chúng tôi có thể chỉnh sửa chính sách này theo thời gian. Vui lòng kiểm tra chính sách này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào.

7.3 Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khác về chính sách và thông lệ cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại….

Banner quảng cáo