Không có dữ liệu để tra cứu vào ngày này, hãy thử một ngày khác ở khung bên dưới !
Mã nhúng bảng Giá vàng ngắn gọn

GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) DẦU THÔ
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
0.00 0.00 0.000 0.000