Mã nhúng Bảng tỷ giá đầy đủ

Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản
USD 23,265 23,355 23,265
AUD 16,633.45 16,916.54 16,733.85
CAD 17,276.05 17,623.27 17,432.95
CHF 23,292.39 23,760.14 23,456.59
EUR 26,459.68 26,935.44 26,539.30
GBP 29,376.94 29,847.25 29,584.03
JPY 201.40 208.51 203.43
SGD 16,815.27 17,118.68 16,933.81
THB 697.29 726.37 697.29
MYR - 5,632.84 5,560.87
DKK - 3,627.54 3,517.30
HKD 2,939.96 3,005 2,960.68
INR - 341.08 328.21
KRW 19.15 21.42 20.16
KWD - 79,492.77 76,491.75
NOK - 2,794.51 2,709.59
RUB - 389.67 349.70
SAR - 6,441.47 6,198.29
SEK - 2,619.85 2,555.52
Mã nhúng Bảng tỷ giá ngắn gọn

Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,265 23,355
AUD 16,633.45 16,916.54
CAD 17,276.05 17,623.27
CHF 23,292.39 23,760.14
EUR 26,459.68 26,935.44
GBP 29,376.94 29,847.25
JPY 201.40 208.51