Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản
USD 23,150 23,250 23,150
AUD 16,449.42 16,729.44 16,548.71
CAD 17,337.90 17,686.43 17,495.36
CHF 22,876.60 23,336.10 23,037.87
EUR 26,143.63 26,877.32 26,222.30
GBP 29,983.65 30,463.80 30,195.02
JPY 202.54 210.95 204.59
SGD 16,958.85 17,264.92 17,078.40
THB 731.27 761.78 731.27
MYR - 5,744.18 5,670.77
DKK - 3,585.81 3,476.83
HKD 2,913.55 2,978.02 2,934.09
INR - 337.28 324.55
KRW 19.26 21.12 20.27
KWD - 79,222.05 76,230.94
NOK - 2,751.16 2,667.55
RUB - 392.02 351.81
SAR - 6,413.99 6,171.82
SEK - 2,525.77 2,463.74