Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản
USD 23,270 23,350 23,270
AUD 16,655.45 16,938.92 16,755.99
CAD 17,598.67 17,952.37 17,758.50
CHF 23,126.41 23,590.83 23,289.44
EUR 26,236.24 26,549.33 26,315.19
GBP 29,291.05 29,759.98 29,497.53
JPY 205.15 211.59 207.22
SGD 16,710.25 17,011.76 16,828.05
THB 686.13 714.75 686.13
MYR - 5,727.56 5,654.38
DKK - 3,602.10 3,492.64
HKD 2,927.70 2,992.47 2,948.34
INR - 345.55 332.50
KRW 19.04 21.30 20.04
KWD - 79,745.91 76,735.34
NOK - 2,812.64 2,727.17
RUB - 390.50 350.44
SAR - 6,445.08 6,201.77
SEK - 2,579.32 2,516