Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,270 23,350
AUD 16,655.45 16,938.92
CAD 17,598.67 17,952.37
CHF 23,126.41 23,590.83
EUR 26,236.24 26,549.33
GBP 29,291.05 29,759.98
JPY 205.15 211.59