Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,150 23,250
AUD 16,449.42 16,729.44
CAD 17,337.90 17,686.43
CHF 22,876.60 23,336.10
EUR 26,143.63 26,877.32
GBP 29,983.65 30,463.80
JPY 202.54 210.95