Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,265 23,355
AUD 16,633.45 16,916.54
CAD 17,276.05 17,623.27
CHF 23,292.39 23,760.14
EUR 26,459.68 26,935.44
GBP 29,376.94 29,847.25
JPY 201.40 208.51