Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,240 10.00 23,360 10.00
AUD 15,981.38 16.04 16,351.20 16.41
CAD 17,371.38 21.94 17,827.16 22.50
CHF 23,656.14 128.79 24,131.20 131.36
EUR 26,333.97 182.64 27,206.39 290.89
GBP 29,368.94 10.31 29,839.13 10.46
JPY 212.29 -1.55 220.03 -2.58