Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,190 25.00 23,290 25.00
AUD 16,183.71 -145.53 16,459.19 -148.02
CAD 17,034.58 -82.23 17,376.99 -83.89
CHF 22,519.95 -15.60 22,972.25 -15.93
EUR 25,877.31 -27.45 26,603.49 -28.25
GBP 29,709.13 -80.48 30,184.83 -81.80
JPY 200.85 0.31 208.76 0.32