Banner quảng cáo

Trong sáng hôm nay (17/10) tỷ giá Euro giảm nhẹ  tại nhiều ngân hàng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, giá Euro cũng có xu hướng giảm mua – bán ở mức là 27.180 – 27.230 VND/EUR. Tỷ giá Euro có xu hướng giảm nhẹ. Tỷ giá tạị […]

Trong sáng hôm nay (16/10) tỷ giá Euro biến động không đáng kể tại nhiều ngân hàng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, giá Euro cũng có xu hướng giảm mua – bán ở mức là 27.159 – 27.229 VND/EUR. Tỷ giá Euro niêm yết tại các Ngân […]

Ghi nhận sáng hôm nay (15/10) tỷ giá Euro có xu hướng giảm chiếm ưu thế tại các ngân hàng so với phiên ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, giá mua vào là 27.230 VND/EUR và bán ra là 27.290 VND/EUR,  Tỷ giá Euro so với VND hôm nay niêm yết tại hầu […]

Trong sáng hôm nay (14/10) tỷ giá Euro giảm nhẹ  tại nhiều ngân hàng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, giá Euro cũng có xu hướng giảm mua – bán ở mức là 27.216 – 27.276 VND/EUR. Tỷ giá quy đổi 1 Euro bằng bao nhiêu VND?  Tỷ […]

Ghi nhận sáng nay tỷ giá Euro ngày 13/10 có xu hướng tăng, giảm khác nhau tại các ngân hàng so với phiên cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, tỷ giá Euro mua vào là 27.317 VND/EUR và bán ra là 27.387VND/EUR Tỷ giá Euro so với VND hôm nay niêm yết […]

Sáng đầu tuần 12/10, tỷ giá Euro điều chỉnh tăng giảm không đáng kể so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, tỷ giá Euro mua vào là 27.344 VND/EUR và bán ra là 27.414 VND/EUR. Tỷ giá Euro đầu tuần niêm yết tại các ngân hàng tương đối […]

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/10), tỷ giá Euro được điều chỉnh xu hướng tăg giảm trái chiều tại các Ngân hàng so với phiên ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, tỷ giá Euro  giao dịch mua – bán có tăng nhẹ ở mức là 27.390 – 27.440 VND/EUR VND/EUR. Tỷ giá […]

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (09/10), tỷ giá Euro được điều chỉnh xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen, tỷ giá Euro  giao dịch mua – bán ổn định ở mức là 27.280 – 27.330 VND/EUR VND/EUR. Tỷ giá Euro tại các Ngân hàng […]

Sáng ngày 08/10, tỷ giá Euro so với VND niêm yết trên nhiều ngân hàng quay đầu giảm so với hôm qua. Thị trường chợ Đen giá Euro hôm nay giao dịch với giá mua vào là 27.280 VND/EUR và bán ra là 27.330 VND/EUR. Tỷ giá Euro giảm tại nhiều Ngân hàng. Sở giao […]

Tỷ giá Euro trong sáng ngày hôm nay (6/10) được điều chỉnh tăng tại đa số các ngân hàng so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Tại thị trường chợ Đen tỷ giá Euro giao dịch với mức giá mua vào là 27.330 VND/EUR và bán ra là 27.380 VND/EUR.  Tỷ giá Euro tặng […]