Banner quảng cáo

Terms of Service – Điều khoản dịch vụ

16:25 | 20/04/2020

1. QUY TẮC VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG

1.1 Nếu bạn chọn sử dụng một số sản phẩm kỹ thuật số của Tygiado.com, bạn sẽ đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản dịch vụ giữa bạn và chúng tôi.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn về sự thay đổi bằng văn bản (bao gồm bằng email hoặc bằng cách cập nhật ngày tháng). Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Dịch vụ này trước mỗi lần sử dụng Trang web.

1.3. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

2. NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ

2.1 Nội dung trên trang web tygiado.com được dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các tài liệu được xuất bản hoặc có sẵn trên Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, hình ảnh, minh họa, thiết kế, đoạn âm thanh, video clip, “giao diện”, siêu dữ liệu, dữ liệu hoặc tổng hợp, tất cả còn được gọi là ” Nội dung “) được bảo vệ bởi bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Tygiado.com.

2.2. Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền cơ sở dữ liệu, quyền gen và các quyền sở hữu hoặc trí tuệ khác theo luật pháp Việt Nam và quốc tế.

2.3 Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên Dịch vụ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn duy trì tất cả bản quyền và các thông báo khác có trong đó.

3. NỘI DUNG ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO: ĐĂNG KÝ BAO GỒM Ý KIẾN, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI ĐỌC VÀ NHIỀU HƠN

3.1 Nếu bạn tải lên, đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ, bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn có tất cả các quyền hợp pháp cần thiết để tải lên, đăng hoặc gửi nội dung đó và nó sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bất kỳ người nào.

Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên Dịch vụ bất kỳ tài liệu bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác. Bạn không được mạo danh bất kỳ ai khác hoặc nói cách khác là xuyên tạc danh tính, liên kết hoặc trạng thái của bạn. Bạn đồng ý không cung cấp thông tin quan trọng và gây hiểu lầm một cách cố ý và có ý định lừa đảo.

Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên Dịch vụ bất kỳ phần mềm độc hại, virut, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại khác.

Hãy lịch sự. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đe dọa hoặc bằng lời nói lạm dụng các thành viên khác, sử dụng ngôn từ phỉ báng hoặc cố tình làm gián đoạn cuộc thảo luận bằng các tin nhắn lặp đi lặp lại, tin nhắn vô nghĩa hoặc “thư rác”.

Sử dụng ngôn ngữ tôn trọng. Giống như bất kỳ cộng đồng nào, cuộc trò chuyện trực tuyến chỉ phát triển khi các thành viên của chúng tôi cảm thấy được chào đón và an toàn. Bạn đồng ý không sử dụng ngôn ngữ lạm dụng hoặc phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khu vực, khuyết tật, v.v. Lời nói căm thù dưới bất kỳ hình thức nào là cơ sở để đình chỉ ngay lập tức và vĩnh viễn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ.

Tranh luận, nhưng đừng tấn công. Trong một cộng đồng đầy ý kiến ​​và sở thích, mọi người luôn không đồng ý. Chúng tôi khuyến khích các cuộc thảo luận tích cực và hoan nghênh các cuộc tranh luận sôi nổi về Dịch vụ, nhưng các cuộc tấn công cá nhân là hành vi vi phạm trực tiếp các Điều khoản Dịch vụ này và là cơ sở để đình chỉ ngay lập tức và vĩnh viễn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ.

3.2 Các Dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng theo cách thức phi thương mại. Nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của chúng tôi, bạn sẽ không được phân phối hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào có chứa bất kỳ hành vi gây quỹ, quảng cáo hoặc gạ gẫm hàng hóa hoặc dịch vụ nào.

3.3 Bạn xác nhận rằng bất kỳ đệ trình nào mà bạn thực hiện đối với Dịch vụ (tức là nội dung do người dùng tạo bao gồm nhưng không giới hạn ở: nhận xét, tin nhắn diễn đàn, bài đánh giá, văn bản, video, âm thanh và hình ảnh, cũng như mã máy tính và ứng dụng) (mỗi, ” Đệ trình “) có thể được chúng tôi chỉnh sửa, xóa, sửa đổi, xuất bản, truyền và hiển thị và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có trong việc thay đổi hoặc thay đổi tài liệu theo cách mà bạn không đồng ý. Các nội dung gửi tới Dịch vụ cũng có thể được đưa vào nguồn cấp dữ liệu RSS và API của chúng tôi và có sẵn để xuất bản lại thông qua các định dạng khác.

3.4 Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại cho các Bài nộp, bao gồm nhưng không giới hạn quyền cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chỉ định, sử dụng, sao chép, truyền tải, trích dẫn, xuất bản, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai, giao tiếp với công chúng, tạo các sản phẩm phái sinh của, máy chủ lưu trữ, lập chỉ mục, bộ nhớ cache, thẻ, mã hóa, sửa đổi và điều chỉnh (bao gồm nhưng không giới hạn quyền điều chỉnh để phát trực tuyến, tải xuống, phát sóng, di động, kỹ thuật số, hình thu nhỏ, quét hoặc các công nghệ khác) dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển, bất kỳ Nội dung nào do bạn đăng trên hoặc lên Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi, bao gồm bất kỳ Nội dung nào được đăng trên hoặc lên Dịch vụ thông qua một phần ba buổi tiệc.

3.5 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các Đệ trình của bạn. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi không và không thể xem xét mọi Nội dung gửi và không chịu trách nhiệm về nội dung của những thông báo này, chúng tôi có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa Nội dung mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cho là lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, hoặc không thể chấp nhận được.

4. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Chúng tôi không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin nào khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối thông qua Dịch vụ bởi bất kỳ người dùng, nhà cung cấp thông tin hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ hoặc thông tin nào như vậy sẽ là rủi ro duy nhất của bạn.

5. ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT

5.1. Là một phần của quá trình đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập bằng cách chọn mật khẩu và cung cấp địa chỉ e-mail hoặc bằng cách liên kết tài khoản khác, chẳng hạn như tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký nhất định, thông tin này phải chính xác và cập nhật.

Mỗi đăng ký chỉ dành cho một người dùng duy nhất. Bạn không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập đăng ký của mình hoặc cung cấp thông tin đăng nhập của bạn cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn chia sẻ thông tin đăng nhập của mình.

5.2 Vui lòng thông báo chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép đã biết hoặc bị nghi ngờ đối với tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào đã biết hoặc bị nghi ngờ, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

5.3 Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng bất kỳ phần nào của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng, đăng ký hoặc đăng ký bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem xét và đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này trước khi bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc yêu cầu họ hoàn thành việc mua và / hoặc đăng ký thay mặt bạn.

5.4 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng hoặc hoạt động trên tài khoản của mình với chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng tài khoản của bất kỳ bên thứ ba nào được bạn ủy quyền sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác có thể là căn cứ để chấm dứt tài khoản của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

6. PHÍ VÀ THANH TOÁN

6.1. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để tính phí truy cập vào các phần của Dịch vụ hoặc Dịch vụ nói chung. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí truy cập Dịch vụ trừ khi chúng tôi có được thỏa thuận trước của bạn để thanh toán các khoản phí đó. Do đó, nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi yêu cầu một khoản phí cho các phần của Dịch vụ hiện đang miễn phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các khoản phí đó. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Tất cả các khoản phí mới, nếu có, sẽ được đăng nổi bật trên Trang web và ở các vị trí thích hợp khác trên Dịch vụ. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh qua tài khoản của mình theo tỷ giá có hiệu lực trong thời hạn thanh toán mà phí và lệ phí đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số nào được chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc bởi bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác.

Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ do bạn lập hóa đơn và thanh toán. Bạn sẽ thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của mình.

7. CHẤM DỨT

Sau khi chấm dứt, bạn sẽ nhận được xác nhận tự động qua e-mail rằng việc hủy đã được xử lý và quyền truy cập của bạn sẽ bị tạm ngừng trong vòng 24 giờ. Việc chấm dứt các sản phẩm kỹ thuật số trả phí sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách hủy và hoàn lại tiền cho Sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi .

8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN HẠN

Bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản Dịch vụ này phải được đệ trình trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.

Bất kỳ khiếu nại nào của bạn có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ được bồi thường bằng các thiệt hại bằng tiền và bạn sẽ không có quyền được hưởng các biện pháp trừng phạt hoặc đền bù công bằng khác. Bạn cũng từ bỏ rõ ràng mọi quyền sử dụng bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào.

Không có nội dung nào trong Điều khoản Dịch vụ này sẽ phủ đầu những lời hứa được đưa ra trong Chính sách Bảo mật & chính sách cookei của chúng tôi .

Banner quảng cáo