Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 02:46 - 26/06/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 02:46 - 26/06/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,111 1.25 23,376 -4.00 23,152 -10.78
EUR EUR 24,094 -405.70 25,022 -271.08 24,169 -399.10
GBP GBP 28,022 -282.39 29,056 -116.63 28,230 -215.17
AUD AUD 15,854 -91.43 16,448 -87.62 15,992 -82.39
CAD CAD 17,662 43.19 18,309 64.41 17,833 31.86
CHF CHF 23,422 -150.36 24,312 -66.73 23,795 -107.60
CNY CNY 3,400 3,540 -8.33 3,469 4.24
DKK DKK 0 3,359 -36.18 3,276 -2.52
HKD HKD 2,771 2,996 -11.64 2,949 7.22
INR INR 0 309 347
JPY JPY 4,317 2,067.86 3,630 1,529.88 3,575 1,485.65
KRW KRW 16 19 0.62 67 -1.11
KWD KWD 0 78,649 75,665
MYR MYR 4,939 5,381 -149.42 5,276 -66.46
NOK NOK 0 2,385 -27.95 2,337 -15.14
RUB RUB 0 516 441
SAR SAR 0 6,427 6,229
SEK SEK 0 2,339 -44.57 2,287 -7.93
SGD SGD 16,390 -104.18 16,995 -22.43 16,523 -84.79
THB THB 607 676 -6.57 690 0.26
LAK LAK 0 2 0.06 51
NZD NZD 14,386 14,834 -227.07 14,582 -139.25
TWD TWD 707 803 -58.25 0 -823.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu