Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 21:35 - 11/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 21:35 - 11/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,241 -1.50 23,556 1.18 23,296 0.91
EUR EUR 24,040 200.73 24,851 207.53 24,118 204.51
GBP GBP 28,236 271.66 29,123 276.42 28,410 276.91
AUD AUD 16,299 260.24 16,886 268.80 16,442 264.76
CAD CAD 17,907 138.50 18,510 143.60 18,084 140.60
CHF CHF 24,147 244.31 24,967 245.32 24,565 277.54
CNY CNY 3,407 14.88 3,547 10.70 3,467 10.47
DKK DKK 0 3,324 -2.26 3,209 -2.30
HKD HKD 2,828 0.99 3,026 1.75 2,962 1.62
INR INR 0 307 1.80 345 1.73
JPY JPY 1,878 31.81 1,798 30.43 1,785 29.39
KRW KRW 16 0.10 20 0.01 67
KWD KWD 0 79,226 129.16 76,220 124.17
MYR MYR 4,926 16.47 5,532 88.07 5,351 112.27
NOK NOK 0 2,501 42.98 2,438 42.14
RUB RUB 0 457 4.60 397 3.63
SAR SAR 0 6,454 6,255
SEK SEK 0 2,396 16.97 2,307 16.43
SGD SGD 16,769 90.03 17,309 93.42 16,889 91.76
THB THB 622 3.61 689 4.26 696 3.89
LAK LAK 0 2 51
NZD NZD 14,722 290.33 15,336 -18,953.40 14,948 252.89
TWD TWD 705 1.31 826 -6.25 805 -13.00
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 439 -9.00 461 -8.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu