Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:42 - 31/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:42 - 31/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,054 -3.40 23,323 -2.27 23,108 -2.18
EUR EUR 24,745 -1.73 25,593 -12.55 24,823 -17.99
GBP GBP 28,822 2,823.21 29,740 -60.83 29,021 -51.85
JPY JPY 1,927 -18.11 1,839 -17.20 1,836 -16.72
HKD HKD 2,806 0.46 3,009 0.35 2,943 0.10
CNY CNY 3,410 19.50 3,559 4.39 3,474 4.54
AUD AUD 16,356 14.99 16,969 15.54 16,497 16.10
NZD NZD 14,864 -24.67 15,449 -32.71 15,072 -25.67
CAD CAD 17,886 48.41 18,509 47.53 18,060 46.43
SGD SGD 16,644 -19.39 17,174 -22.48 16,760 -22.45
THB THB 635 -1.32 703 -2.95 710 -2.63
CHF CHF 23,550 -294,508.00 24,344 -65.35 23,881 -71.10
KRW KRW 16 0.09 20 0.04 68 0.06
LAK LAK 0 2 51
KHR KHR 0 6 56
SEK SEK 0 2,423 -1.65 2,333 -1.77
NOK NOK 0 2,499 0.66 2,436 0.35
TWD TWD 724 4.41 870 1.93 870
PHP PHP 0 478 499
MYR MYR 4,956 -6.92 5,539 -1.17 5,346 3.10
DKK DKK 0 3,432 -6.36 3,313 -6.41
INR INR 0 310 0.09 348 0.09
KWD KWD 0 78,626 -128.73 75,642 -123.76
RUB RUB 0 442 23.18 385 17.40
SAR SAR 0 6,412 0.17 6,215 0.17
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu