Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:42 - 01/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:42 - 01/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,191 -35.05 23,508 6.64 23,248 -11.55
EUR EUR 23,935 519.19 24,745 401.70 24,000 529.29
GBP GBP 28,208 318.12 29,096 160.94 28,377 282.47
AUD AUD 16,120 108.81 16,698 75.78 16,259 105.89
CAD CAD 17,871 18.88 18,466 -55.96 18,045 13.45
CHF CHF 23,912 256.13 24,725 164.57 24,202 -10.44
CNY CNY 3,391 -1.97 3,534 3.14 3,454 -5.74
DKK DKK 0 3,323 53.09 3,208 19.06
HKD HKD 2,823 42.09 3,020 13.71 2,956 -3.05
INR INR 0 305 0.08 343 0.07
JPY JPY 1,874 -2,491.39 1,794 -1,888.41 1,781 -1,820.30
KRW KRW 16 0.06 20 0.51 67 0.90
KWD KWD 0 78,936 -17.69 75,941 -16.96
MYR MYR 4,908 -1.15 5,441 94.66 5,235 -5.84
NOK NOK 0 2,464 11.97 2,402 0.58
RUB RUB 0 450 3.05 391 2.10
SAR SAR 0 6,448 2.76 6,249 2.66
SEK SEK 0 2,377 32.11 2,289 -4.36
SGD SGD 16,647 79.70 17,172 1.71 16,759 70.61
THB THB 607 11.89 673 10.39 681 4.98
LAK LAK 0 2 0.04 51 0.03
NZD NZD 14,441 -41.17 15,103 200.10 14,724 135.56
TWD TWD 704 -1.75 832 30.70 817 767.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu