Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:34 - 02/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:34 - 02/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,211 20.20 23,532 24.27 23,268 19.55
EUR EUR 23,919 -15.53 24,730 -14.64 23,982 -18.42
GBP GBP 28,157 -50.69 29,148 52.50 28,444 66.29
JPY JPY 1,903 29.26 1,822 27.79 1,808 26.81
HKD HKD 2,824 0.86 3,020 0.40 2,956 0.52
CNY CNY 3,381 -10.63 3,528 -5.75 3,448 -6.05
AUD AUD 16,081 -38.96 16,644 -53.39 16,202 -57.32
NZD NZD 14,445 3.33 15,098 -5.43 14,711 -12.67
CAD CAD 17,787 -83.36 18,384 -82.41 17,959 -86.09
SGD SGD 16,681 33.18 17,203 30.96 16,785 26.22
THB THB 606 0.42 672 0.30 680 0.64
CHF CHF 23,942 30.64 24,745 19.71 24,320 118.32
KRW KRW 16 20 0.02 67 0.01
DKK DKK 0 3,329 5.50 3,213 5.03
INR INR 0 307 1.70 345 1.63
KWD KWD 0 79,098 162.68 76,097 156.47
MYR MYR 4,902 -5.46 5,438 -2.77 5,234 -1.13
NOK NOK 0 2,463 -1.14 2,401 -1.05
RUB RUB 0 450 0.04 391 0.08
SAR SAR 0 6,451 3.10 6,252 2.98
SEK SEK 0 2,380 2.58 2,292 2.43
LAK LAK 0 2 51
TWD TWD 703 0.76 831 0.69 817
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 447 468
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu