Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:48 - 05/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:48 - 05/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,249 -3.80 23,564 -5.73 23,304 -5.73
EUR EUR 23,887 115.94 24,687 115.42 23,956 114.56
GBP GBP 28,097 -43.65 28,980 -49.48 28,270 -44.32
AUD AUD 16,038 -8.97 16,609 -18.91 16,170 -17.38
CAD CAD 17,787 -40.60 18,383 -46.66 17,959 -46.14
CHF CHF 23,840 109.00 24,645 107.75 24,214 128.54
CNY CNY 3,394 1.42 3,542 1.17 3,462 2.07
DKK DKK 0 3,330 10.73 3,214 10.87
HKD HKD 2,828 0.38 3,025 0.42 2,961 0.29
INR INR 0 306 2.16 345 2.07
JPY JPY 1,876 1,546.73 1,796 9.15 1,784 8.80
KRW KRW 16 0.15 20 0.09 67 0.07
KWD KWD 0 79,200 17.87 76,195 17.13
MYR MYR 4,914 -4.82 5,446 -2.25 5,240 0.94
NOK NOK 0 2,451 -8.22 2,390 -8.35
RUB RUB 0 454 0.40 394 0.06
SAR SAR 0 6,458 -2.24 6,258 -2.16
SEK SEK 0 2,384 9.11 2,296 8.76
SGD SGD 16,713 27.00 17,249 36.77 16,830 36.48
THB THB 614 8.20 681 7.18 688 7.09
LAK LAK 0 2 51
NZD NZD 14,435 8.33 15,086 -6.00 14,692 -5.33
TWD TWD 707 1.03 834 0.59 819
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 448 469
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu