Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:29 - 06/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:29 - 06/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,247 -2.23 23,565 0.95 23,301 -3.55
EUR EUR 23,876 -10.74 24,670 -16.46 23,934 -22.90
GBP GBP 28,079 -18.42 28,951 -28.74 28,366 95.28
AUD AUD 16,006 -32.55 16,576 -33.56 16,135 -35.86
CAD CAD 17,741 -46.42 18,353 -29.57 17,916 -42.85
CHF CHF 23,771 -69.36 24,572 -73.16 24,146 -68.35
CNY CNY 3,394 3,539 -2.83 3,459 -3.24
DKK DKK 0 3,325 -4.25 3,210 -4.25
HKD HKD 2,809 -19.17 3,025 0.31 2,957 -3.64
INR INR 0 306 345
JPY JPY 2,065 188.37 1,957 160.89 1,939 154.93
KRW KRW 16 20 0.22 67 0.03
KWD KWD 0 79,200 76,195
MYR MYR 4,914 5,446 5,240
NOK NOK 0 2,449 -2.75 2,387 -2.75
RUB RUB 0 454 394
SAR SAR 0 6,458 6,258
SEK SEK 0 2,380 -3.75 2,292 -3.75
SGD SGD 16,683 -30.44 17,231 -18.13 16,796 -34.38
THB THB 610 -4.23 682 0.44 687 0.76
LAK LAK 0 2 51
NZD NZD 14,389 -46.00 15,063 -23.14 14,658 -33.53
TWD TWD 707 834 819
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 448 469
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu