Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:26 - 09/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:26 - 09/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,844 11.59 23,109 18.67 22,893 24.75
EUR EUR 24,032 297.54 24,901 242.02 24,129 313.83
GBP GBP 27,911 139.91 28,846 40.85 28,110 122.38
JPY JPY 1,716 -2,700.08 1,651 -2,061.02 1,654 -2,001.87
HKD HKD 2,734 -9.90 2,994 28.53 2,901 -18.40
CNY CNY 2,931 -447.03 3,413 -96.72 3,270 -168.47
AUD AUD 15,876 -101.41 16,474 -94.11 16,006 -105.37
NZD NZD 14,330 -177.83 14,981 53.19 13,140 -1,463.91
CAD CAD 17,400 -114.54 18,016 -121.93 17,568 -97.54
SGD SGD 16,272 63.28 16,804 4.30 16,386 51.11
THB THB 623 5.94 691 6.31 697 -2.39
CHF CHF 22,718 -39.01 23,495 -53.03 22,914 -63.23
KRW KRW 16 0.53 20 0.37 68 0.90
NOK NOK 0 2,518 55.45 2,480 67.05
SEK SEK 0 2,399 43.79 2,295 -8.32
DKK DKK 0 3,374 59.01 3,258 25.23
INR INR 0 309 -1.83 347 -1.76
KWD KWD 0 77,652 -8.43 74,705 -8.07
MYR MYR 4,900 -8.44 5,503 145.19 5,321 57.61
RUB RUB 0 402 -24.58 344 -17.63
SAR SAR 0 6,348 1.55 6,153 1.49
LAK LAK 0 2 0.05 51 0.01
TWD TWD 697 -1.51 833 39.01 828 778.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu