Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:42 - 12/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:42 - 12/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,940 45.45 23,223 57.08 22,994 45.42
EUR EUR 24,094 -35.73 24,954 -50.21 24,178 -51.03
GBP GBP 27,895 -158.53 28,825 -167.25 28,078 -155.15
JPY JPY 1,739 17.80 1,674 16.94 1,676 16.57
HKD HKD 2,746 8.82 3,011 8.21 2,917 7.75
CNY CNY 2,919 -13.14 3,404 -14.84 3,262 -14.53
AUD AUD 15,735 -49.68 16,329 -68.12 15,860 -67.57
NZD NZD 14,213 13.67 14,875 -27.00 13,029 -35.20
CAD CAD 17,394 47.55 18,014 41.69 17,562 39.22
SGD SGD 16,332 15.42 16,866 9.84 16,446 8.90
THB THB 622 1.16 691 1.02 696 1.03
CHF CHF 22,750 47.91 23,508 36.60 22,946 29.47
KRW KRW 16 0.11 20 0.05 67 0.02
NOK NOK 0 2,410 -31.40 2,395 -24.53
SEK SEK 0 2,355 -18.51 2,260 -14.36
XAU Vàng SJC 6,970,000 6,970,000 6,930,050 -10,000.00
DKK DKK 0 3,350 -22.34 3,234 -21.53
INR INR 0 309 0.55 347 0.53
KWD KWD 0 78,134 75.96 75,168 73.20
MYR MYR 4,921 -7.30 5,502 -5.77 5,312 -3.52
RUB RUB 0 416 18.01 364 23.21
SAR SAR 0 6,385 8.46 6,188 8.15
LAK LAK 0 2 51
TWD TWD 699 -3.88 817 -2.21 795 1.00
KHR KHR 0 6 0.01 56 0.01
PHP PHP 0 476 497
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu