Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:30 - 13/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:30 - 13/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,966 25.09 23,244 20.75 23,018 24.67
EUR EUR 23,919 -174.73 24,780 -174.17 24,007 -170.87
GBP GBP 27,891 -3.93 28,817 -8.30 28,070 -8.21
AUD AUD 15,690 -45.02 16,288 -40.46 15,821 -39.01
CAD CAD 17,401 6.69 18,023 8.70 17,572 9.56
CHF CHF 22,626 -123.74 23,384 -123.66 22,814 -131.64
CNY CNY 2,920 0.89 3,396 -8.26 3,253 -8.23
HKD HKD 2,748 2.14 3,012 1.22 2,919 1.66
JPY JPY 1,751 11.58 1,685 11.00 1,687 10.76
KRW KRW 16 0.03 20 0.01 67 0.01
NOK NOK 0 2,411 0.54 2,396 0.80
NZD NZD 14,145 -68.67 14,830 -44.86 12,996 -33.00
SEK SEK 0 2,355 0.44 2,260 0.35
SGD SGD 16,309 -22.94 16,843 -22.62 16,424 -21.61
THB THB 622 0.38 691 0.37 696 0.11
XAU Vàng SJC 6,970,000 6,970,000 6,930,050
DKK DKK 0 3,336 -13.97 3,221 -13.55
INR INR 0 309 0.26 347 0.25
KWD KWD 0 78,134 75,168
MYR MYR 4,917 -3.91 5,500 -2.03 5,312 0.41
RUB RUB 0 427 10.63 368 3.41
SAR SAR 0 6,385 6,188
LAK LAK 0 2 51 0.01
TWD TWD 700 1.15 818 0.65 794 -1.00
KHR KHR 0 6 0.01 56 0.01
PHP PHP 0 476 497
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu