Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 15:48 - 17/10/2020
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 15:48 - 17/10/2020
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,081 0.30 23,266 0.78 23,147 0.14
EUR EUR 26,785 0.53 27,640 21.31 26,958 4.47
GBP GBP 29,465 2.19 30,327 11.55 29,707 2.29
AUD AUD 16,151 1.52 16,736 6.64 16,323 5.46
CAD CAD 17,236 0.19 17,794 16.55 17,419 6.55
CHF CHF 24,719 -17.46 25,509 -14.03 25,140 -1.33
CNY CNY 2,943 3,451 3,326
DKK DKK 0 3,763 3,642
HKD HKD 2,788 -18.23 3,064 3.10 2,974 -2.51
INR INR 0 326 362
JPY JPY 216 0.12 223 0.07 267 0.10
KRW KRW 18 22 0.04 69 0.02
KWD KWD 0 78,533 75,618
MYR MYR 5,238 5,729 0.50 5,531 -1.00
NOK NOK 0 2,567 2,507
RUB RUB 0 350 330
SAR SAR 0 6,407 6,215
SEK SEK 0 2,696 2,546
SGD SGD 16,757 6.03 17,280 12.45 16,916 1.79
THB THB 693 -2.34 773 2.22 772 0.35
LAK LAK 0 3 52
NZD NZD 15,044 15,590 8.52 13,558 -152.10
TWD TWD 731 844 816
KHR KHR 0 6 0.01 56 0.01
PHP PHP 0 497 522
IDR Rupiah Indonesia 0 2 52
MXN Mexico Peso 0 1,115 1,118
NGN Nigeria naira 0 62 109
ZAR Rand Nam Phi 0 1,420 1,409
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu