Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:33 - 28/02/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:33 - 28/02/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,716 10.77 22,977 10.00 22,764 20.81
EUR EUR 25,227 141.63 26,130 -13.06 25,368 127.02
GBP GBP 29,928 4.32 30,928 -153.56 30,192 -15.50
AUD AUD 16,121 69.26 16,733 40.94 16,275 47.19
CAD CAD 17,488 31.81 18,129 -38.52 17,683 4.98
CHF CHF 23,997 151.19 24,872 116.93 24,394 2.89
CNY CNY 3,022 -516.84 3,595 -97.40 3,433 -133.50
HKD HKD 2,722 -21.65 2,997 26.62 2,893 -13.16
JPY JPY 1,661 -2,347.77 1,620 -1,891.59 1,623 -1,836.69
KRW KRW 17 0.47 21 0.20 68 0.74
NOK NOK 0 2,617 12.12 2,538 -12.69
NZD NZD 14,980 -79.17 15,578 50.76 13,707 -1,479.21
SEK SEK 0 2,537 76.29 2,402 -3.70
SGD SGD 16,504 39.16 17,068 -56.88 16,649 19.06
THB THB 647 4.32 724 0.73 726 -7.24
DKK DKK 0 3,566 56.46 3,442 18.57
INR INR 0 317 2.55 354 2.09
KWD KWD 0 78,156 -34.24 75,188 -32.97
MYR MYR 5,080 -11.57 5,635 46.35 5,391 -12.69
RUB RUB 0 276 -33.97 290 -19.31
SAR SAR 0 6,306 -2.76 6,113 -2.66
LAK LAK 0 2 0.06 52 0.01
TWD TWD 735 -2.20 865 27.45 849 799.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu