Banner quảng cáo

Biểu đồ giá vàng thế giới – Biểu đồ giá vàng Kitco (Cập nhật liên tục)

16:25 | 20/04/2020

Biểu đồ trực quan giá vàng thế giới (Cập nhật liên tục)

Biểu đồ giá vàng trực tiếpCập nhật giá vàng thế giới – Giá vàng Kitco (Dữ liệu cập nhật liên tục)

Giá vàng Kitco - Giá vàng thế giới Kitco

Biểu đồ giá vàng thế giới (Nguồn: Kitco)


Biểu đồ lịch sử giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới 30 ngày

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng thế giới 60 ngày

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng thế giới 6 tháng

Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng

Giá vàng thế giới 1 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng thế giới 5 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng thế giới 10 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm

Banner quảng cáo