Banner quảng cáo

Privacy policy – Chính sách bảo mật

16:25 | 20/04/2020

Tại Tygiado.com, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn cập nhật chính xác tỷ giá đô, tỷ giá ngân hàng, giá vàng, cung cấp thông tin đa chiều về thị trường, chứng khoán & ngân hàng mỗi ngày.

Chúng tôi muốn bạn hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Trong thông báo này, chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, truy cập hoặc sử dụng các trang web cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin.

1 – CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ VIỆC ÁP DỤNG THÔNG BÁO RIÊNG TƯ

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho Tygiado.com

Chúng tôi cam kết bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, theo luật hiện hành và các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và kiểm tra Trang web thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật nào đối với Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ xuất bản phiên bản cập nhật trên Trang web và bằng cách tiếp tục giao dịch với chúng tôi, bạn chấp nhận Thông báo về quyền riêng tư này vì nó được áp dụng theo thời gian.

2 – CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào cho phép chúng tôi xác định bạn hoặc người thụ hưởng giao dịch của bạn với chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ, số điện thoại, bất kỳ dạng số nhận dạng nào hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với hoặc danh tính người thụ hưởng của bạn.

Chúng tôi cam kết tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân:

  • Được sử dụng hợp pháp, công bằng và minh bạch
  • Chỉ được thu thập cho các mục đích hợp lệ mà chúng tôi đã giải thích rõ ràng cho bạn và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các mục đích đó
  • Có liên quan đến các mục đích chúng tôi đã nói với bạn và chỉ giới hạn trong các mục đích đó
  • Chính xác và được cập nhật
  • Chỉ giữ chừng nào cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi đã nói với bạn
  • Giữ an toàn

3 – CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU THẬP?

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi, kể cả khi bạn cho biết rằng bạn muốn nhận bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, khi bạn đăng ký với chúng tôi, khi bạn hoàn thành biểu mẫu trực tuyến, khi bạn nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại, khi bạn viết thư cho chúng tôi, khi bạn truy cập trang web và trong một số trường hợp nhất định như được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân sau:

Dữ liệu có thể nhận: thông tin này có thể bao gồm tên, chức danh, địa chỉ cư trú và / hoặc doanh nghiệp, email, điện thoại và dữ liệu liên hệ khác, chữ ký, địa chỉ IP và chi tiết hành trình của bạn (chẳng hạn như quốc gia đến hoặc chi tiết chuyến đi)

Cookie và các công nghệ tương tự

Khi bạn sử dụng trang web  của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin qua cookie và các công nghệ tương tự, bao gồm địa chỉ IP của khách truy cập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này cho các mục đích sau:

  • Để đo lường việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho một trang web, các trang đã xem, dữ liệu tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua), v.v. và để cải thiện nội dung chúng tôi cung cấp
  • Quản lý trang web và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát
  • Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giữ cho trang web an toàn và bảo mật.
  • Do vai trò cốt lõi của chúng là nâng cao hoặc cho phép khả năng sử dụng hoặc các quy trình của trang web, việc tắt cookie có thể ngăn bạn sử dụng một số phần trang web củachúng tôi.

>> Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách Cookie của chúng tôi.

4 – CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web sẽ được lưu trữ và xử lý ở Việt Nam; tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý bên ngoài Việt Nam.

Chúng tôi đã tóm tắt bên dưới các cách mà chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và cơ sở của chúng tôi để sử dụng như vậy:

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân Cơ sở của chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Đăng ký và quản lý. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cho phép để quản lý tài khoản của bạn, liên hệ với bạn, cập nhật hồ sơ của chúng tôi về bạn cũng như phản hồi và xử lý các truy vấn của bạn và các yêu cầu. Thực hiện hợp đồng/dịch vụ
Yêu cầu quyền truy cập vào các công cụ và thông tin. Bạn có thể muốn có quyền truy cập vào các công cụ và thông tin nhất định  được cung cấp trên trang web. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cho những mục đích này. Thực hiện hợp đồng/dịch vụ
Cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi mà bạn sử dụng hoặc đã yêu cầu. Thực hiện hợp đồng/dịch vụ
Vị trí. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp trên Trang web hoặc Ứng dụng liên quan đến vị trí của bạn, chẳng hạn như hiển thị nội tệ ở vị trí có liên quan . Sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý dữ liệu vị trí của bạn cho các mục đích
Truyền thông. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc phát triển liên quan đến dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã sử dụng hoặc đã yêu cầu. Cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc phát triển liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn sử dụng hoặc đã yêu cầu.
Tuân thủ. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân Nhận dạng cho các mục đích tuân thủ, ngăn ngừa và phát hiện tội phạm, trốn thuế hoặc gian lận. Cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
Các cuộc gọi điện thoại. Chúng tôi có thể theo dõi và ghi lại (thông qua các phương tiện tự động hoặc bản ghi) các cuộc điện thoại của chúng tôi với bạn (có thể liên quan đến Dữ liệu Cá nhân Nhận dạng (và nơi nó đã được thu thập, Dữ liệu Thanh toán) và chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ bản ghi nào của các cuộc gọi này để chúng tôi có thể chắc chắn rằng mình hiểu các hướng dẫn bạn cung cấp cho chúng tôi và vì vậy chúng tôi có một hồ sơ rõ ràng về cuộc thảo luận của chúng tôi với bạn. Cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
Tiếp thị. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các thông tin tiếp thị liên quan đến dịch vụ hoặc các dịch vụ và sản phẩm của Tygiado.com
Lập hồ sơ. Tygiado.com có thể kết hợp dữ liệu cá nhân gián tiếp với các thông tin khác được tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tạo hồ sơ cá nhân cho khách hàng thông qua các quy trình tự động. Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách cho phép sử dụng các dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.

5 – DỮ LIỆU ĐƯỢC CHIA SẺ HOẶC THU THẬP BỞI BÊN THỨ BA

Pháp lý và quy định

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp đặc biệt nếu được yêu cầu hoặc được yêu cầu làm như vậy theo luật, lệnh tòa, hoặc cơ quan chính phủ khác hoặc khi chúng tôi thành thực tin rằng việc tiết lộ dữ liệu này là cần thiết hoặc được khuyến khích, chẳng hạn như để xác định, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại ai đó có thể đang gây thương tích hoặc can thiệp vào quyền hoặc tài sản của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi, người dùng khác hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó (ví dụ: xác định hành vi trộm cắp hoặc gian lận).

6 – DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC GIỮ LẠI BAO LÂU?

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho các mục đích khác nhau và tuân theo các tiêu chuẩn và quy định khác nhau.

Nói chung, dữ liệu cá nhân được lưu giữ miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hiện hành và để đảm bảo rằng bạn có cơ hội hợp lý để truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét các yêu cầu pháp lý hiện hành, số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không.

7 – BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và có các biện pháp để bảo vệ chống lại việc mất mát, sử dụng sai và thay đổi dữ liệu dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật hiện đại và an toàn để bảo vệ hệ thống của mình khỏi sự xâm nhập của các cá nhân trái phép và chúng tôi thường xuyên nâng cấp bảo mật của mình khi có các phương pháp tốt hơn.

Trung tâm dữ liệu của chúng tôi và của các đối tác của chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý hiện đại để ngăn chặn truy cập trái phép vào cơ sở. Ngoài ra, tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ ở một vị trí an toàn đằng sau tường lửa và các hệ thống bảo mật phức tạp khác với quyền truy cập quản trị hạn chế.

Tất cả nhân viên của chúng tôi có quyền truy cập hoặc có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo hợp đồng có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu của bạn và tuân theo các tiêu chuẩn về quyền riêng tư mà chúng tôi đã thiết lập.

Xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Do đó, mặc dù chúng tôi sử dụng các thông lệ tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không thể (và không) đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu cá nhân.

Trang web có thể cung cấp phòng trò chuyện, diễn đàn, bảng tin hoặc nhóm tin tức cho người dùng. Điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các lĩnh vực này đều trở thành thông tin công khai. Theo đó, như với bất kỳ diễn đàn công cộng nào, bạn nên hết sức thận trọng khi quyết định có tiết lộ thông tin cá nhân của mình hay không.

14 – THỦ TỤC KHIẾU NẠI QUYỀN RIÊNG TƯ

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thông báo về quyền riêng tư này hoặc luật hiện hành, bạn có thể có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan hoặc thông qua tòa án nhân dân tối cao – Supreme People’s Court of Vietnam. Mặc dù không bắt buộc, chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết về bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có và Tygiado.com sẽ phản hồi theo quy trình khiếu nại của chúng tôi.

Chúng tôi muốn giải quyết các mối quan tâm của bạn một cách công bằng, hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, một số khiếu nại phức tạp hơn những khiếu nại khác và có thể mất một thời gian để điều tra.

Trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu phản hồi trong khoảng thời gian ngắn hơn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi khiếu nại về quyền riêng tư mà bạn có trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn và trong những trường hợp ngoại lệ, trong vòng 35 ngày làm việc (và chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu trường hợp này xảy ra.

Banner quảng cáo