Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

USD chợ đen
$ GIÁ ĐÔ LA CHỢ ĐEN
USD Tự Do Mua Vào Bán Ra
23,880 -8 23,905 -8
Home ads Trên Cùng

Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 11:29 - 27/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,072 5.14 23,335 -5.09 23,134 14.00
EUR EUR 24,743 98.32 25,648 142.81 24,894 156.65
GBP GBP 28,885 103.24 29,803 90.71 29,096 109.62
JPY JPY 1,786 -152.90 1,858 7.21 1,855 7.10
HKD HKD 2,818 10.47 3,011 0.25 2,953 7.62
CNY CNY 3,372 -23.38 3,522 -7.34 3,443 -1.64
AUD AUD 16,226 46.92 16,831 45.16 16,375 58.87
NZD NZD 14,799 65.33 15,378 23.00 15,009 45.78
CAD CAD 17,790 79.42 18,396 67.82 17,963 80.41
SGD SGD 16,614 12.81 17,159 27.30 16,764 45.07
THB THB 634 0.24 704 2.33 712 2.76
CHF CHF 23,638 81.10 24,417 61.78 23,975 92.10
KRW KRW 16 0.22 20 0.07 68 0.25
DKK DKK 0 3,437 11.37 3,329 21.00
INR INR 0 310 0.48 348 0.47
KWD KWD 0 78,711 25.74 75,724 24.74
MYR MYR 4,944 8.98 5,529 4.03 5,337 1.10
NOK NOK 0 2,483 8.49 2,430 18.21
RUB RUB 0 436 -23.50 368 -30.33
SAR SAR 0 6,414 0.85 6,217 0.83
SEK SEK 0 2,414 3.38 2,332 9.65
LAK LAK 0 2 51
TWD TWD 713 2.61 827 1.20 798
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 479 499
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu