Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

USD chợ đen
$ GIÁ ĐÔ LA CHỢ ĐEN
USD Tự Do Mua Vào Bán Ra
23,871 23,896

Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:42 - 31/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,054 -3.40 23,323 -2.27 23,108 -2.18
EUR EUR 24,745 -1.73 25,593 -12.55 24,823 -17.99
GBP GBP 28,822 2,823.21 29,740 -60.83 29,021 -51.85
JPY JPY 1,927 -18.11 1,839 -17.20 1,836 -16.72
HKD HKD 2,806 0.46 3,009 0.35 2,943 0.10
CNY CNY 3,410 19.50 3,559 4.39 3,474 4.54
AUD AUD 16,356 14.99 16,969 15.54 16,497 16.10
NZD NZD 14,864 -24.67 15,449 -32.71 15,072 -25.67
CAD CAD 17,886 48.41 18,509 47.53 18,060 46.43
SGD SGD 16,644 -19.39 17,174 -22.48 16,760 -22.45
THB THB 635 -1.32 703 -2.95 710 -2.63
CHF CHF 23,550 -294,508.00 24,344 -65.35 23,881 -71.10
KRW KRW 16 0.09 20 0.04 68 0.06
LAK LAK 0 2 51
KHR KHR 0 6 56
SEK SEK 0 2,423 -1.65 2,333 -1.77
NOK NOK 0 2,499 0.66 2,436 0.35
TWD TWD 724 4.41 870 1.93 870
PHP PHP 0 478 499
MYR MYR 4,956 -6.92 5,539 -1.17 5,346 3.10
DKK DKK 0 3,432 -6.36 3,313 -6.41
INR INR 0 310 0.09 348 0.09
KWD KWD 0 78,626 -128.73 75,642 -123.76
RUB RUB 0 442 23.18 385 17.40
SAR SAR 0 6,412 0.17 6,215 0.17
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu