Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:39 - 03/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:39 - 03/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,208 -2.70 23,527 -5.18 23,267 0.73
EUR EUR 23,837 -81.92 24,637 -93.19 23,902 -80.29
GBP GBP 28,185 28.00 29,067 -81.46 28,339 -104.44
AUD AUD 15,978 -102.39 16,547 -97.30 16,109 -92.72
CAD CAD 17,801 14.19 18,403 19.44 17,973 14.45
CHF CHF 23,776 -166.94 24,580 -164.92 24,052 -268.10
CNY CNY 3,392 11.77 3,537 9.57 3,458 9.57
DKK DKK 0 3,316 -12.44 3,201 -11.94
HKD HKD 2,825 1.45 3,022 2.11 2,958 2.10
INR INR 0 307 0.22 345 0.22
JPY JPY 329 -1,573.69 1,784 -38.13 1,771 -36.85
KRW KRW 16 0.04 20 0.19 67 0.12
KWD KWD 0 79,148 49.82 76,145 48.06
MYR MYR 4,906 4.23 5,441 3.14 5,237 3.00
NOK NOK 0 2,455 -8.20 2,393 -7.97
RUB RUB 0 454 4.40 394 3.75
SAR SAR 0 6,454 2.78 6,255 2.69
SEK SEK 0 2,367 -12.64 2,279 -12.38
SGD SGD 16,631 -49.31 17,165 -38.45 16,741 -43.68
THB THB 607 1.12 673 0.55 681 0.77
LAK LAK 0 2 0.01 51 0.01
NZD NZD 14,309 -136.00 14,981 -116.71 14,604 -106.78
TWD TWD 704 1.17 832 0.61 818 1.00
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 447 469 1.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu