Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:25 - 04/08/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:25 - 04/08/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 23,253 45.00 23,570 42.45 23,310 43.00
EUR EUR 23,771 -66.58 24,571 -65.56 23,842 -59.79
GBP GBP 28,141 -44.23 29,029 -37.49 28,315 -24.66
JPY JPY 330 0.28 1,787 3.43 1,775 3.37
HKD HKD 2,829 3.22 3,025 2.80 2,961 2.67
CNY CNY 3,393 0.39 3,540 2.91 3,460 2.40
AUD AUD 16,047 68.72 16,628 81.50 16,188 78.39
NZD NZD 14,426 117.67 15,092 110.86 14,697 93.00
CAD CAD 17,828 26.41 18,430 26.29 18,005 31.49
SGD SGD 16,686 54.78 17,212 47.01 16,794 52.37
THB THB 606 -1.37 674 1.37 681 0.37
CHF CHF 23,731 -44.56 24,537 -42.73 24,086 33.93
KRW KRW 16 0.02 20 0.04 67 0.04
DKK DKK 0 3,319 2.63 3,204 2.37
INR INR 0 304 -2.96 342 -2.85
KWD KWD 0 79,182 33.81 76,178 32.56
MYR MYR 4,919 12.26 5,449 7.34 5,241 4.03
NOK NOK 0 2,460 5.11 2,398 5.08
RUB RUB 0 454 0.10 394 0.43
SAR SAR 0 6,460 5.85 6,261 5.63
SEK SEK 0 2,375 7.45 2,287 7.36
LAK LAK 0 2 51
TWD TWD 706 1.36 833 1.32 819 1.00
KHR KHR 0 6 0.01 56 0.01
PHP PHP 0 448 1.00 469
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu