Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:37 - 11/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:37 - 11/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,895 57.36 23,166 63.58 22,948 60.08
EUR EUR 24,130 23.94 25,004 31.55 24,229 30.95
GBP GBP 28,054 80.51 28,992 86.32 28,234 72.68
JPY JPY 1,722 -4.12 1,657 -3.66 1,659 -3.59
HKD HKD 2,737 3.92 3,003 7.01 2,910 6.51
CNY CNY 2,932 6.85 3,419 7.43 3,276 7.03
AUD AUD 15,784 52.57 16,397 67.37 15,928 63.17
NZD NZD 14,200 -30.33 14,902 9.57 13,064 13.90
CAD CAD 17,346 40.81 17,973 49.64 17,523 47.28
SGD SGD 16,316 52.25 16,856 60.15 16,437 57.41
THB THB 620 0.89 690 0.52 695 0.45
CHF CHF 22,702 29.35 23,471 51.36 22,916 59.52
KRW KRW 16 0.06 20 0.04 67 0.03
NOK NOK 0 2,442 13.97 2,420 10.83
SEK SEK 0 2,374 22.33 2,275 17.43
XAU Vàng SJC 6,970,000 6,970,000 6,940,050
DKK DKK 0 3,373 15.47 3,256 14.85
INR INR 0 310 2.31 348 2.22
KWD KWD 0 78,058 422.76 75,095 407.15
MYR MYR 4,928 27.83 5,508 32.79 5,316 33.01
RUB RUB 0 398 8.36 341 -1.98
SAR SAR 0 6,376 34.36 6,180 33.09
LAK LAK 0 2 0.01 51 0.01
TWD TWD 703 4.36 819 5.22 794 5.00
KHR KHR 0 6 0.04 56 0.03
PHP PHP 0 476 3.00 497 3.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu