Banner quảng cáo

- Cập nhật lúc 23:26 - 14/05/2022
Tỷ giá đô la, Đô Mỹ, Đô la mỹ, Đô la úc Tổng Hợp được cập nhật vào lúc 23:26 - 14/05/2022
Mã ngoại Tệ Tên Ngoại Tệ Tên Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
USD USD 22,973 7.44 23,238 -6.07 23,024 5.77
EUR EUR 23,980 60.90 24,814 34.70 24,056 48.70
GBP GBP 27,963 71.61 28,869 52.16 28,132 61.43
AUD AUD 15,724 34.69 16,331 42.88 15,865 43.48
CAD CAD 17,427 26.03 18,066 42.91 17,610 38.42
CHF CHF 22,599 -26.71 23,361 -22.41 22,787 -27.61
CNY CNY 3,332 412.16 3,477 81.66 3,394 140.25
DKK DKK 0 3,338 2.00 3,223 2.00
HKD HKD 2,778 29.77 2,999 -13.34 2,930 11.27
INR INR 0 309 347
JPY JPY 2,101 350.00 1,986 300.43 1,978 291.83
KRW KRW 16 0.47 20 0.30 68 0.10
KWD KWD 0 78,134 75,168
MYR MYR 4,917 5,500 5,312
NOK NOK 0 2,414 2.75 2,353 -42.89
RUB RUB 0 427 368
SAR SAR 0 6,385 6,188
SEK SEK 0 2,357 2.25 2,269 9.39
SGD SGD 16,313 4.28 16,852 9.29 16,428 3.99
THB THB 619 -2.65 690 0.57 697 1.18
LAK LAK 0 2 51
NZD NZD 14,171 26.00 14,887 57.12 14,477 1,481.01
TWD TWD 700 818 794
KHR KHR 0 6 56
PHP PHP 0 476 497
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/tong-hop"></iframe>
Tra cứu lịch sử tỷ giá
Vui lòng chọn ngày cần tra cứu vào ô bên dưới rồi bấm Tra cứu